ODDER BRANDSTATION PÅ MEJERIVEJ

Den officielle dato for oprettelsen af Odder brandvæsen 22. April 1887, den dag da
Justitsministeriet stadfæstede vedtægten for Odder Brandkreds.
Odder brandvæsen bestod dengang af en hestetrukket sprøjte og en bygning på
Mejerivej blev brandstationen.
Alarmeringen foregik ved at benytte dampfløjten på Kraftstationen på Nørregade.
To fløjt betød en mindre brand og tre fløjt en større brand.
De heste der skulle trække sprøjten skulle først føres hen til brandstationen,
hvor de blev spændt for sprøjten, og først da kunne udrykningen begynde.
I 1926 fik Odder brandvæsen sin første motoriserede sprøjte.
Da luftværnssirener blev opsat overgik alarmering af brandvæsnet hertil.
Fra 1972 blev alarmeringen foretaget på små alarmradioer.
Fra 1997 foregår alarmeringen via PC
Op gennem tiden er køretøj og materiellet jævnlig moderniseret.
Den 15. December 1965 udbrød der brand på brandstationen, der udbrændte totalt.
Dette medførte der blev bygget en ny brandstation samt indkøbt nyt materiel.

Billederne er venligst udlånt af Odder brandvæsen med tilladelse til at bringe her

Odder brandvæsens historie af Bent Rasmussen tryk her

BRANDBIL I 1937

1938